About

Jag är Tytti Kronqvist, danskonstnär, MA i danspedagogik från Teak/Uniarts. Jag har verkat mångsidigt som dansare, koreograf, danslärare sedan 1978. Jag inspireras bl.a. av internationell atmosfär, workshop-arbete för iscensättning, koreografiskt arbete med arbetsgruppen. Pedagogisk filosofi:  Att vara alert och nyfiken, leta efter förståelse.

Några arbetsuppgifter:

-Linjeledare för Danslinjen vid Västra Nylands folkhögskola 1991-2023 (timlärare 1991-2004 samt tjänstledig under några år).
-Dansteater Dis Tanz: Grundande medlem, koreograf, dansare 1995 – 2010. 1-3 premiärer och 20-40 föreställningar årligen. Inriktning: Nutida dans, dansteater.
-Raatikon tanssikoulu/Vantaan tanssiopisto: Lärare i modern dans, jazzdans, improvisation. På heltid 1981-1991, timlärare 1991-1995. 
-Sedan 2018 kontinuerligt samarbete med TanzArt Kirschau, Tyskland: konstnärligt arbete med lokala konstnärer, koreografiskt arbete, verkstäder, föreställningsverksamhet, utbytesverksamhet, samarbete på distans under pandemin. 2024: workshops & Co-choreographer för OSMOSIS, Tanz und Musik, Tyskland
-Timlärare i nutidsdans, jazz, balett Helsingfors Arbis 2022- samt 1978-80, Vantaan Aikuisopisto 2022- samt 1978-80.
-Som producent: Dansteater Dis Tanz 1995-2020, Unga Teatern 2001. Va’ i Helsinge? r.f. producent för revyer, musikteater 2000-2001, 2010, 2012, 2017.

————————————————

Olen Tytti Kronqvist, tanssitaiteilija, MA tanssipedagogi TeaK/Uniarts. Vuodesta 1978 asti olen työskennellyt päätoimisesti tanssitaiteilijana, tanssijana, koreografina sekä tanssinopettajana.  Minua innoittaa erityisesti kansainvälinen ilmapiiri, työpajatyöskentely kohti esitystä, koreografinen työ yhdessä työryhmän kanssa. Pedagoginen filosofia: Uteliaisuus, valppaus ja ymmärryksen etsintä.

Keskeisiä työtehtäviä:
-Tanssiopintojen vastaava opettaja Västra Nylands folkhögskola 1991-2023 (tuntiopettaja 1991-2004. Työ- ja opintovapaalla muutamia vuosia).
-Tanssiteatteri Dis Tanz, koreografi, tanssija 1995-2010. Vuosittain 1-2 ensi-iltaa, 20–40 esitystä.
-Raatikon tanssikoulu/Vantaan tanssiopisto (VTO): Modernin ja jazztanssin opettaja. Päätoimisena 1981–91, tuntiopettajana 1991–95.
-TanzArt Kirschau, Saksa, 2018 alkaen jatkuva yhteistyö, taiteelliset projektit paikallisten taiteilijoiden kanssa, työpajat ja esitysten valmistaminen ja harjoituttaminen. Opiskelijavaihto-ohjelma, etäyhteistyö pandemia-aikana. 2024: workshops & Co-choreographer teoksessa OSMOSIS, Tanz und Musik.
-Tuntiopettaja nykytanssi, jazz, baletti Helsingfors Arbis 2022- sekä 1978-80, Vantaan Aikuisopisto 20.22- sekä 1978-80.
-Tuottajana: Tanssiteatteri Dis Tanz 1995-2020, Unga Teatern 2001. Va’ i Helsinge? r.f. musiikkiteatteriesityksiä, revyitä 2000-2001, 2010, 2012, 2017. 

—————————————————

My name is Tytti Kronqvist, I’m a dance artist, MA in dance pedagogy from Teak/Uniarts. Since 1978 versatile experience as a choreographer, dancer, dance teacher. Field of interest within the art form: staging and choreographic work based on improvisation. have worked versatile as a dancer, choreographer and dance teacher. I am inspired by international co-work, choreography and workshops as teamwork for staging. Pedagogical philosophy: Being alert and curious, looking for understanding.

Some tasks:
– Teacher & planner of the Dance programme of VNF-college 1991-2004 (part time 1991-2004, studies 2 yrs). 
– Dance Theatre Dis Tanz: Co-founder, choreographer, dancer 1995-2010.Independent work, 1-2 productions, 20-40 performances annually. Focus: Contemporary dance, often live music, integrated arts projects.
– Dance School Raatikko/Vantaan tanssiopisto: Teacher of modern dance, jazz dance, improvisation. Full-time 1981-1991, part-time 1991-1995.
– Since 2018 continuous collaboration with TanzArt Kirschau, Germany: artistic work with local artists, choreographic work, workshops, performance activities. Student exchange, collaboration also during the pandemiy. 2024: workshops & Co-choreographer for OSMOSIS, Tanz und Musik.
– Lesson teacher in contemporary dance, jazz, ballet Helsinki Arbis 2022- and 1978-80, Vantaan Aikuisopisto 2022- and 1978-80.
-As a producer: Dansteater Dis Tanz 1995-2020, Unga Teatern 2001. Va’ i Helsinge? r.f. producer for revues, musical theater 2000-2001, 2010, 2012, 2017.