Yoga

Kontenta

Medveten närvaro, andning, bandhas, balans och optimering av kroppens position och rörelsebanor är centrala teman för mig. Element tex. från flow yoga och pilates kan kännas igen. Alla sessioner är olika, stundens behov beaktas. Min långa erfarenhet av gruppundervisning öppnar möjligheten att anpassa flexibelt innehållet till deltagarnas behov, förkunskaper och mål.

Sisältö

Tietoinen läsnäolo, hengitys, bandhat, tasapaino sekä kehon asennon ja liikeratojen optimointi ovat keskiössäni. Elementtejä mm. flow joogasta ja pilateksesta voidaan tunnistaa. Jokainen harjoituskerta on erilainen, hetken tarpeet huomioon ottaen. Pitkä kokemukseni ryhmäopetuksesta mahdollistaa sisällön joustavan muokkaamisen osallistujien tarpeiden, taustan ja tavoitteiden mukaisesti.

Contents

Conscious presence, breathing, bandhas, balance and alignment are central themes for me. Elements from flow yoga and pilates can be recognised. All sessions are different. My long experience in group teaching opens up the possibility to flexibly adapt the content to the needs, prior knowledge and goals of the participants.