Yoga

Yoga kan ses som en oändlig resa med ständigt nya utmaningar. Yoga kan också vara en enkel introduktion till något intressant som är tillgänglig för de flesta. I den yoga jag själv praktiserar, kombinerar jag olika yogastilar som jag upplevt mest väsentliga och hjälpsamma för mental och fysisk balans och välbefinnande.

Kontenta

Vinyasa, Flow yoga, Pilates har element som kan kännas igen i den yoga jag praktiserar. Medveten närvaro, andning, bandhas, balans och optimering av kroppens position och rörelsebanor står ofta i fokus. Min långa erfarenhet av gruppundervisning gör det möjligt att jag flexibelt kan anpassa innehållet till deltagarnas behov, förkunskaper och mål.

för vem?

För alla basfriska som är intresserade av sitt välbefinnande. Deltagarna bör givetvis beakta sina eventuella fysiska begränsningar.

intresserad?

Kontakta gärna per e-post, som hittas nedan och kolla uppe på sidan fliken Workshops. Välkommen!