Yoga

Värdegrund

Hållbarhet, att skapa förutsättningar för fortsatt praktik är en viktig värdegrund för mig. En oändlig resa med ständigt nya utmaningar, och som är tillgänglig för de flesta. I min egen rutin kombinerar jag det som för mig blivit mest väsentligt och hjälpsamt på vägen mot mental och fysisk balans och välbefinnande och jag vill gärna dela med mig mina fynd.

Kontenta

Element från vinyasa, flow yoga, pilates kan kännas igen i min yoga. Medveten närvaro, andning, bandhas, balans och optimering av kroppens position och rörelsebanor står ofta i fokus. Alla sessioner är olika, stundens behov beaktas. Min långa erfarenhet av gruppundervisning öppnar möjligheten att anpassa flexibelt innehållet till deltagarnas behov, förkunskaper och mål.

För vem?

För alla basfriska som är intresserade av sitt holistiska välbefinnande. Deltagarna bör givetvis beakta sina eventuella fysiska begränsningar.

intresserad?

Kontakta gärna per e-post, som hittas nedan och kolla uppe på sidan fliken Workshops. Välkommen!