Danspiration

Dansant rörelseimprovisation för alla, som är intresserade att röra sig fritt och kreativt till musik och låta sig inspireras av gruppens dynamik och kroppens uttrycksmöjligheter. Tydliga instruktioner leder till kontinuerligt flytande rörelse med varierande kvalitet och intensitet och konstnärliga dimensioner kan upplevas.

våga prova!

Vi strävar inte till något visst ”rätt” resultat utan vi undersöker kroppens uttrycksmöjligheter, provar, upptäcker, upplever. Och får glädje, nöje i en social och inspirerande miljö. Inte ovanligt, att bekvämlighetsgränserna överskridas av blott glädje och iver. Deltagaren själv reglerar sessionens intensitet enligt eget intresse och ambition. Därmed kan sessionen fungera som en lätt mångsidig inspirationskälla eller en rätt svettig träning.

för vem?

Alla som är intresserade av dans och rörelse med konstnärlig twist med normal kondition och hälsa kan delta. Deltagare beaktar givetvis sina eventuella fysiska begränsningar.

intresserad?

Kontakta gärna per e-post, som hittas nedan och se under fliken Workshops om aktuella kurser. Välkommen!